Stärk din hälsa med kosttillskott från NOW FoodsShop

Integritetspolicy

1 januari 2023

Genom vår webbutik bearbetas känsliga personuppgifter eller personuppgifter. Bono B.V. anser att en noggrann hantering av personuppgifter är mycket viktig. Personliga uppgifter bearbetas och skyddas noggrant av oss.

I vår behandling följer vi de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen. Det betyder bland annat att vi:

 • tydligt specificerar våra syften före vi bearbetar personuppgifter, via denna integritetsförklaring;
 • begränsar vår insamling av personuppgifter till endast de uppgifter som är nödvändiga för legitima syften;
 • frågar först uttryckligt om samtycke att bearbeta dina personuppgifter i fall där ditt samtycke krävs;
 • vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av parter som bearbetar personuppgifter på vårt uppdrag;
 • respekterar din rättighet att begära tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter.

Bono B.V. är ansvarig för datahanteringen. I denna integritetsförklaring förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder och i vilket syfte för webbutiken www.bono.nl. Vi rekommenderar att du läser detta noggrant.

Om du har frågor, eller vill veta exakt vad vi håller om dig, vänligen kontakta Bono B.V..

Publicering av recensioner på webbplatsen Du kan lämna en recension för oss. Vi använder nödvändiga personuppgifter för att publicera recensionen på webbplatsen

För detta använder vi din e-postadress. Detta behöver vi på grund av avtalet vi ingår med dig. Vi lagrar denna information tills avtalet upphör (så länge recensionen finns på webbplatsen).

Hantering av beställningar När du lägger en beställning hos oss använder vi dina personuppgifter för att kunna hantera den på ett korrekt sätt. Vi kan ge dina personuppgifter till vår leveranstjänst för att kunna leverera beställningen till dig. Vi får även information om din betalning från din bank eller kreditkortsföretag.

För detta använder vi din e-postadress, telefonnummer och adressuppgifter. Dessa behöver vi på grund av avtalet vi ingår med dig. Vi lagrar denna information tills din beställning är slutförd. Vissa kunduppgifter lagras längre på grund av lagstadgad skatteförvaringsplikt.

Utlämning till tredje part Vi samarbetar med vissa företag som kan ta emot dina ovan nämnda personuppgifter från oss.

Ditt konto För vissa delar av vår webbutik måste du först registrera dig. Du måste då ange information om dig själv och välja ett användarnamn. Därmed skapar vi ett konto, där du kan logga in med det användarnamnet och ett självvalt lösenord.

För detta använder vi din e-postadress, adressuppgifter och telefonnummer. Dessa behöver vi på grund av avtalet vi ingår med dig. Vi lagrar denna information tills du avslutar kontot.

Vi lagrar denna information så att du inte behöver fylla i den gång på gång och så att vi kan kontakta dig i samband med avtalsfullgörandet. Du kan när som helst ändra informationen via ditt konto.

Utlämning till tredje part Vi samarbetar med vissa företag som kan ta emot dina ovan nämnda personuppgifter från oss.

Kontaktformulär och Nyhetsbrev Med kontaktformuläret kan du ställa frågor eller göra förfrågningar.

För detta använder vi dina adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress. Dessa behöver vi på grund av avtalet vi ingår med dig. Vi lagrar denna information tills vi är säkra på att du är nöjd med vårt svar.

Vi erbjuder ett nyhetsbrev där vi vill informera intresserade om våra produkter och/eller tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan använda för att avanmäla dig. Du kan också göra detta via ditt konto.

Din e-postadress läggs endast till i abonnentlistan med ditt samtycke. Dessa uppgifter lagras tills du avslutar prenumerationen.

Utlämning till tredje part Vi samarbetar med vissa företag som kan ta emot dina ovan nämnda personuppgifter från oss.

Reklam Vi vill gärna skicka dig reklam om erbjudanden och nya produkter eller tjänster. Det gör vi:

 • via e-post
 • genom sociala medier

Du kan när som helst invända mot denna reklam. Varje e-post innehåller en avanmälningslänk. Du kan blockera oss eller använda avanmälningsalternativet. Du kan också göra detta via ditt konto.

Annonser Vår webbutik visar allmänna annonser. Härvid lagrar vi inga personuppgifter, så vi får inte reda på om du gillar dem.

Utlämning till andra företag eller institutioner Med undantag för ovan nämnda partners lämnar vi inte ut dina personuppgifter till andra företag eller institutioner, förutom om vi är lagligt skyldiga att göra så (till exempel om polisen kräver det vid misstanke om brott).

Cookies Vår webbutik använder cookies. Cookies är små filer där vi kan lagra information så att du inte behöver fylla i den gång på gång. Men vi kan också se att du besöker oss igen.

När du besöker vår webbutik för första gången visar vi en notis med förklaring om cookies. Där kommer vi att be om ditt samtycke till användningen av dessa cookies.

Du kan via din webbläsare inaktivera användningen av cookies, men vissa delar av vår webbutik fungerar då inte korrekt.

Säkerhet Att skydda personuppgifter är av stor vikt för oss. För att skydda din integritet vidtar vi följande åtgärder:

 • Åtkomst till personuppgifter skyddas med användarnamn och lösenord
 • Data lagras efter mottagning i ett separat, skyddat system
 • Vi vidtar fysiska åtgärder som lås och kassaskåp för att skydda tillgången till systemen där personuppgifter lagras
 • Vi använder säkra anslutningar (Secure Sockets Layer eller SSL) som skyddar all information mellan dig och vår webbplats när du anger dina personuppgifter
 • Vi för loggar över alla förfrågningar av personuppgifter
 • Vi är ISO 27001-certifierade

Ändringar i denna integritetsförklaring Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetsförklaring. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera denna integritetsförklaring så att du är uppdaterad om dessa ändringar. Vi kommer att göra vårt bästa för att också meddela ändringar separat.

Tillgång, ändring och radering av dina uppgifter Om du har frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, kan du alltid kontakta oss. Se kontaktuppgifterna nedan.

Du har följande rättigheter:

 • få förklaringar om vilka personuppgifter vi har och vad vi gör med dem
 • åtkomst till de exakta personuppgifterna vi har
 • rätta fel
 • radera föråldrade personuppgifter
 • återkalla samtycke
 • göra invändningar mot en viss användning

Observera att du alltid tydligt ska ange vem du är, så att vi är säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter för fel person.

Klagomål Om du tycker att vi inte hjälper dig på rätt sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Den heter Datainspektionen.

Kontaktinformation Bono B.V. Westeinde 110 1511MA Oostzaan info@bono.se